Samene i Sørreisa hadde helt siden 1600-tallet tradisjon for båtbygging. Det ble bygd båter og jekter opp til 30 lester (ca. 60 fot). En av de mest kjente båtbyggerne var Gunder Olsen Matti. Han bodde i Gamtofta fra ca. 1760. Båtbyggertradisjonen fortsatte helt fram til 1880-årene.Bilder: Dag Øivind Johnsen.

 Gamtofta © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use