Velkommen


Velkommen til Gamtofta, en restaurert samisk boplass i Sørreisa kommune.

 

Plassen ligger øverst i Skardalen, høyt i terrenget med storslått utsikt. Høye fjell reiser seg majestetisk over Gamtofta som har luftig utsikt til Børingsfjellene på andre siden av Skøelvdalen.


Gamtofta. Bilde: Dag Øyvind Johnsen.


Sommer som vinter kan du utforske naturen rundt Gamtofta med Skardalen som strekker seg innover mellom fjellene.

 

Tidligere ble området brukt som samisk sommerboplass. Det er godt beiteområde her, og en gang hadde flere familier boplass (siida) her. Noen av dem flyttet østover om høsten, til vinterbeitene i det som nå er Sverige- det var før 1751, før det fantes det grense mellom Norge og Sverige! Andre sendte reinene sine med familie til vinterbeitene, mens de selv ble boende her om vinteren. De livnærte seg da av fiske eller gardsarbeid.

 

Store og små liker å utforske området. Bilde: Karin Swart-Donders.

 

Du finner lett tydelige spor etter våre forfedre som har bodd og drevet jorda her i området de siste par hundreårene. Fremdeles kan du se tydelige spor etter cirka ti gammetofter.

En del av kulturminnene i området rundt Gamtofta er merket.

 

 

 

 

 

 

 Gamtofta © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use